+4530681014 [email protected]
   Rapportering
   Bogføring og løn
   Likviditetsstyring
   Om Os
   Forecast
   Funding
   Budget

   Likviditetsstyring

   Likviditetsstyring er én af de vigtigste discipliner for en CFO – og i Startup CFO er vi eksperter i netop denne disciplin.

   Vi hjælper med at skabe det nødvendige overblik over din virksomheds likviditet, ligesom ci klæder dig på til at træffe vigtige beslutninger på et kvalificeret grundlag.

   Vi har både erfaring med likviditetsstyrring i nystartede virksomheder i kraftig vækst, hvor fokus naturligt er på cash burn og runway, samt større, etablerede virksomheder med fokus på bæredygtig likviditet og optimering af arbejdskapital.

    

   Overblik over fremtidig kapitaltilførsel

   For nystartede virksomheder med kraftig omsætningsvækst er det ofte nødvendigt at tilføre ekstern kapital. Vi hjælper med at estimere kapitalbehovet for at fortsætte driften og udviklingen af din virksomhed, og hvornår det er nødvendigt at rejse penge.

   Vi klæder dig ligeledes på til at prioritere investeringer i din virksomhed, og sørger for at du undgår over- og underinvestering. Det gør vi ved at lave følsomhedsanalyser og konsekvensberegninger af potentielle investeringer.

    

   Funding 

   Kapitalrejsning er nærmest en uundgåelig disciplin for nystartede virksomheder med kraftig vækst, og store ambitioner. Der er generelt hård konkurrence når det handler om at sikre ekstern funding, hvorfor det handler om at være skarp på alle dele af ens virksomhed – også økonomien. 

   I Startup CFO har vi stor erfaring med netop kapitalrejsning – og har bidraget med rådgivning, og udarbejdelse af finansielt materiale til en række virksomheder. Virksomhederne har til sammen rejst over kr. 100 millioner i funding med os på sidelinjen.  

    

   Udarbejdelse af investormateriale

   I Startup CFO bidrager vi primært med udarbejdelse af et overblik over virksomhedernes forventede fremtidige økonomiske vækst, cash burn og runway, samt estimeringen af key metrics. Vi ønsker ligeledes at stimulere den finansielle tankegang i virksomheden. 

   Investormaterialet bliver udarbejdet i samarbejde med virksomheden, og tager udgangspunkt i jeres forventninger til fremtiden, samt den finansielle data vi har for jeres virksomhed.

   Vi bistår også gerne med udarbejdelsen af investormateriale, der kan sendes til potentielle investorer. 

   Investering 

   Hvor og hvordan skal pengene bruges? Det er et spørgsmål du ikke kan komme udenom som direktør i en virksomhed. Virksomhedens vækst er tæt bundet sammen med ens evne til at vurdere værdien af det man investerer i.

   Vi kan hjælpe med at skabe en oversigt over de konkrete tiltag og initiativer, der kan implementeres ved en kapitaltilførsel. Det er særligt relevant når du skal overbevise investorer, og det viser at du har styr på dine prioriteringer. Mange investorer vil udfordre dig på Return on Investment, og vide hvordan du har tænkt dig at give dem værdi for pengene. Kom dem i forkøbet ved at præsentere en gennemarbejdet plan for din vækstrejse!

   Budget og -opfølgning

   Vi oplever ofte at udarbejdelsen af et budget, samt den løbende budgetopfølgning er en hovedpine for mange startups – og ligeledes kan være en udfordring for etablerede virksomheder.

   I Startup CFO er budgetlægning og -opfølgning en spidskompetence. Vi har vi hjulpet mange virksomheder med at lave præcis budgettering, og har udviklet en model for nem og effektiv løbende opfølgning.

   Budget opfølgning

   Vi analyserer månedlige afvigelser fra budgettet, identificerer eventuelle røde – og grønne – flag og tilpasser virksomhedens forecastet løbende.

   Vores løbende budgetopfølgning er en super enkel måde at opnå et bedre beslutningsgrundlag som leder af virksomheden, samt udvise en proaktivitet adfærd overfor ens interessenter (investorer, bestyrelse, medarbejdere mv.).

    

   Forecast

   Forecasting er omdrejningspunktet af alt hvad vi laver hos Startup CFO.

   Vores vigtigste opgave er at skabe overblik over den økonomiske del af din virksomhed, herunder den fremtidige udvikling i omsætning og omkostningsniveau, resultat af drift og nøgletal, samt virksomhedens likviditet. 

   Overblik over udviklingen i likviditet 

   Vi hjælper med at skabe overblik over udviklingen i din virksomheds likviditet, samt estimere hvorvidt det er nødvendigt at tilføre ekstern likviditet – og i givet fald hvornår og hvor meget der er nødvendigt.

   Vores cash flow model er blandt andet med til at skabe grundlaget for hvornår det er nødvendigt at rejse penge.

   Vi har ligeledes skabt særlig stor værdi for vores kunder når det kommer til at udarbejde forecast modeller, som har til formål at undgå over- og underinvestering. Det gør vi helt konkret ved at lave følsomhedsanalyser og konsekvensberegninger ved strategiske tiltag.

   Automatisering af bogføring og løn

   Bogføring, udbetaling af løn og betaling af regninger kan være en tidskrævende proces, der ”stjæler” timer fra salg og udvikling af virksomheden.

   I Startup CFO har vi en stor passion for automatisering og digitalisering af de finansielle processer. Vi er eksperter i implementeringen af finansielle software, herunder PLEO, Corpay One (tidligere Roger.ai) og Zenegy.

   Digitalisering af dine processer

   Vi mener, at fuld digitalisering af de processer der vedrører bogføring, betalinger og løn skaber overskuelighed i det daglige – og frigiver ressourcer til at udvikle din virksomhed.

   I Startup CFO varetager vi ikke bogføringsopgaven, men samarbejder med en række bogholdere, som er eksperter i at anvende netop disse automatiserede, finansielle software. 

   Rapportering

   Rapportering til bestyrelse, investorer og andre interessenter kan for mange være en svær og tidskrævende opgave. Der stilles ofte høje krav til den dokumentation, der forlanges – særligt i forbindelse med kapitalrejsning – og der forventes klarhed og indsigt i økonomi, performance og udfordringer.

   I Startup CFO har vi udviklet vores eget rapporteringsmodul, der er fuld automatiseret med udgangspunkt i den løbende budgetopfølgning – og dermed også tilpasningen i virksomhedens forecast.

   Rapporteringsmodul

   Vores rapportering giver et stort indblik i virksomhedens finansielle performance for måneden, regnskabsår til data, udviklingen i likviditet, samt et løbende 12-måneders forecast. 

   Rapporteringen tilpasses virksomheden, og jeres behov, men indeholder som udgangspunkt: Finansielle højdepunkter, omsætning og -vækst, omkostninger, allokering af omkostninger, resultat af primær drift, likviditet og key metrics. 

   Key metrics for en SaaS virksomhed kan eksempelvis være: Customer growth, Life Time Value (LTV), Customer Acquisition Costs (CAC), Churn og Monthly Recurring Revenue (MRR).

   Om os

   I Startup CFO har vi en stor passion for virksomhedes finansielle opgaver – og vi er især begejstrede for at arbejde med nystartede virksomheder med stort vækstpotentiale.

   I Startup CFO har vi stor erfaring og ekspertise indenfor likviditetsstyrring, kapitalrejsning, budgetlægning og -opfølgning, rapportering, samt automatisering af finansielle processer.  

   Helt kort: Vi tilbyder 360° indsigt over virksomhedens økonomi – og skaber dermed det overblik over din virksomhed, der gør, at du hele tiden har fingeren på pulsen.

   Vi glæder os til at høre fra jer!

   Christoffer Larsen

   Startup CFO konsulent

   Christoffer har kandidatgrad i finansiering og regnskab fra Copenhagen Business School – en rigtig talknuser, der har en stor passion for regneark og automatisering af finansielle processer.

   Morten Feldung

   Startup CFO konsulent

   Morten er en erfaren leder og uafhængig konsulent med demonstrerede resultater i FinTech/SaaS startup virksomheder, samt etablerede virksomheder indenfor IT og investment management. 

   Follow by Email
   Facebook
   LinkedIn
   Instagram